Novim IKT rješenjima do povećanja konkurentnosti poduzeća Falkonet d.o.o.

Kratki opis projekta: Poduzeće Falkonet d.o.o. ostvarilo je bespovratnu potporu putem natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2 iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekt pod nazivom „Novim IKT rješenjima do povećanja konkurentnosti poduzeća Falkonet d.o.o." (KK.03.2.1.19.0551) odnosi se na nabavu i implementaciju suvremenih hardverskih i softverskih rješenja, a koja će izravno doprinijeti unaprjeđenju poslovnih procesa, jačanju konkurentnosti, povećanju tržišnog udjela i prihoda od prodaje. Ulaganje će imati izravnu korist za ciljnu skupinu - vodstvo poduzeća te sadašnje i buduće zaposlenike, kojima će se poboljšati uvjeti rada, a edukacijom će steći nova znanja i vještine.

 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Nabava navedene IKT opreme i softvera rezultirat će optimizacijom i unapređenjem sljedećih poslovnih procesa u poduzeću: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima, logistika, marketing. Nabavljena suvremena hardverska i softverska rješenja omogućit će unaprjeđenje poslovanja poduzeća u smislu bržeg odvijanja aktivnosti unutar i među spomenutim poslovnim procesima, sinkronizaciji istih uz mogućnost pristupa sa različitih lokacija. Zahvaljujući tome, poduzeće se moći ostvariti svoje dugoročne ciljeve, koji se ogledaju u povećanju konkurentnosti na tržištu, izlasku na nova inozemna tržišta, prvenstveno područje Slovenije, Mađarske, Austrije, Srbije te Bosne i Hercegovine, povećanju prihoda i inovativnosti poduzeća. Implementacijom novog integriranog i modularnog poslovnog informacijskog sustava, poduzeću će se dugoročno otvoriti mogućnost prihvaćanja većih narudžbi, povećanog opsega isporuke postojećim klijentima, ali i pronalaska novih kupaca na domaćem i inozemnom tržištu.  Sukladno tome povećat će se obujam poslovanja. Projektom će se doprinijeti očuvanju postojeća 5 radna mjesta, otvaranju 17 novih radnih mjesta te povećanju prihoda od prodaje za 300 % u razdoblju od 2 godine nakon završetka projekta.

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 617.616,93 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 494.093,54 kuna.

EU sufinanciranje projekta: 316.219,86 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 13. siječanj 2020. do 13. listopada 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija: Boris Sokol, direktor poduzeća Falkonet d.o.o., e-mail adresa: boris@falkonet.hr, tel.: 098/928 9989

 

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.