Cement, Vapno

KARAKTERISTIKE Cement je građevinski vezivni materijal dobiven usitnjavanjem i pečenjem vapnenca i lapora u fini prah. Koristi se za dobivanje mortova, žbuka i betona kada se miješa u određenim omjerima s pijeskom, tucanikom i vodom. Vrste cementa su : silikatni i aluminatni Vapno je smjesa za proizvodnju građevinskih mortova za zidanje i žbukanje, gdje služi kao vezivo, a koristi se i u kemijskoj industriji za proizvodnju boja (za unutarnje i vanjske boje), u cestogradnji (stabilizacija tla) i dr.. Vrste vapna su : živo i hidratizirano Namal i mortovi mješavine su cementa,vapna i pijeska odnosno pripravci radi uštede vremena i prostora na gradilištu POGODNOSTI ZA KUPCA -cement ,vapno ,namal i različite vrste mortova ekološki su proizvodi koji povezuju , daju čvrstoću i stabilnost građevnim elementima -poboljšavaju statiku i stabilnost objekta te imaju vrlo dobru paropropusnost

VAPNO 25/1

VAPNO 25/1

Šifra: S754

Dostupno

Saznajte više