Opeke i ispuna

Opeke i ispuna

KARAKTERISTIKE - opeka ili cigla zidni je građevinski materijal koji se dobiva oblikovanjem ,sušenjem i pečenjem smjese glinenog materijala,pijeska i vode - opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije vrste opeke su : zidni blokovi,šuplja i stropna opuna opeka,specijalna opeka itd PREDNOSTI ZA KUPCA -prirodni (eko)materijal -omogućava toplinsku i zvučnu izolaciju -jednostavnost i brzina izgradnje

Ispune

Ispune

Opeka fasadna

Opeka fasadna

Opeka nosivi zidovi

Opeka nosivi zidovi

Opeka pregradna

Opeka pregradna

Opeka profi

Opeka profi

Opeka puna i šamotna

Opeka puna i šamotna