Kontaktrajte nas

Info: info@falkonet.hr

Prodaja sračinec: prodaja.sracinec@falkonet.hr
042 734 562

Računovodstvo: racunovodstvo@falkonet.hr
042 731 331

Uprava: uprava@falkonet.hr

Prodaja bednja: prodaja.bednja@falkonet.hrUpisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-10/1177-2
MBS: 070093968
Temeljni kapital: 20.000,00 kn unesen u cjelosti.
Uprava: Gordana Gašparić-Sokol, direktor